Privacyverklaring - 1 november 2020

Deze website (testjevitaliteit.nl) is gemaakt door HEX Software, en wordt gebruikt door vitaliteitstrainers/coaches die een account afnemen op testjevitaliteit.nl. Deze trainers kunnen hun klanten vragen voor het invullen van de vitaliteitstest via hun eigen pagina op testjevitaliteit.nl. De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van u te vragen. U heeft daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Uw privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met HEX Software.
 
Doel gegevens
Op deze website worden persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht:


 
Ontvangers
De gegevens die HEX Software ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
Opslag periode
De persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door HEX Software, maar nooit langer dan nodig is voor om gebruik te maken van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
Cookies
Deze website gebruikt geen cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in kan worden opgeslagen zodat u die niet steeds hoeft in te vullen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
HEX Software
De Hanekamp 9
7251CH Vorden
info@hex.nl
+31(0)575 555 444